Cho thuê chung cư HH4A Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 63 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4 Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 45 - 62 - 63 - 76 m2
Số phòng:
1-2-3 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  3,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư HH4 Linh Đàm đồ cơ bản

alt

Diện tích: 62 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4A Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 62 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,3 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư HH4B Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 82 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  12,5 triệu/tháng
Nội thất: đầy đủ

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4A Linh Đàm 3 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 76 m2
Số phòng:
3 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư HH4B Linh Đàm 1 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 45 m2
Số phòng:
1 phòng ngủ, 1 khách,  1 nhà vệ sinh
Giá thuê:  3,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4 Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 63 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư HH4A Linh Đàm 3 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 76 m2
Số phòng:
3 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4B Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 62 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư VP6 Linh Đàm 3 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 76 m2
Số phòng:
3 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  5,5 triệu/tháng
Nội thất:cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư HH4 Linh Đàm đồ cơ bản

alt

Diện tích: 63 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư HH4B Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 62 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư 96 Định Công 3 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 131 m2
Số phòng:
3 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  7 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Chính chủ cho thuê chung cư HH4 Linh Đàm, 2 phòng ngủ

alt

Diện tích: 62 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách, 2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  5 triệu/tháng
Nội thất: Cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư VP6 Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 63 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách,  2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 
 

Cho thuê chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 60 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách, 2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  4,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Cho thuê chung cư N03 Linh Đàm 2 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 70 m2
Số phòng:
2 phòng ngủ, 1 khách, 1 nhà vệ sinh
Giá thuê:  5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 

Cho thuê chung cư VP3 Linh Đàm 3 phòng ngủ đồ cơ bản

alt

Diện tích: 115 m2
Số phòng:
3 phòng ngủ, 1 khách, 2 nhà vệ sinh
Giá thuê:  7,5 triệu/tháng
Nội thất: cơ bản

Đọc thêm...

 
 

Trang 4 trong tổng số 7 trang

DỰ ÁN CHUNG CƯ CHO THUÊ

Tin rao khác

Like Facebook